.

Hotel Novotel Budapest Danube - Restaurant with Panoramic view

Hotel Novotel Budapest Danube - Restaurant with Panoramic view
1027 Budapest, Bem rakpart 33-34. Hoteltelnet Reservation Tel: 00-36-1-2279614   

Novotel Danube**** Budapest - AkciĆ³s Hotel Novotel Budapesten - Budapest Reservation